Η κυβέρνηση στρώνει το χαλί για τα ΚΕΣ…

αναδημοσίευση από enet.gr

Με σκανδαλωδώς επιεικέστερους όρους και προϋποθέσεις για τη λειτουργία των κολεγίων, επανέρχεται το υπουργείο Παιδείας αποζημιώνοντας -προφανώς- έτσι τους επιχειρηματίες του χώρου για τη μεγάλη καθυστέρηση. Οι τροποποιήσεις στις αρχικές διατάξεις περί υποδομών και κτιριολογικών προδιαγραφών που δεν είχαν καν ζητηθεί καθώς και η διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων προκαλούν έντονες αντιδράσεις, επανατροφοδοτώντας την πολεμική περί υπονόμευσης της δημόσιας εκπαίδευσης και μάλιστα με τους χειρότερους όρους.

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση -που ακόμα επεξεργάζεται το ΥΠΕΠΘ αφού δεν έχει εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ- όποιος θελήσει να δραστηριοποιηθεί σχετικώς, δεν χρειάζεται ούτε μεγάλο κτίριο, ούτε με ασανσέρ ούτε καν με ειδικές εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Μέσα σε μόλις 300 τ.μ. μπορεί να λειτουργήσει μια καθ’όλα νόμιμη επιχείριση. Δεν απαιτούνται ούτε τα προαναφερόμενα (αν και ορίζονταν ρητά στην προηγούμενη υπουργική απόφαση τον Οκτώβριο του 2008) αλλά ούτε και πολυτέλειες όπως μια βιβλιοθήκη προδιαγραφών (αφαιρέθηκαν οι λεπτομερείς προϋποθέσεις) ή αίθουσα πολυμέσων και χώρων άθλησης (απαλείφθηκαν και οι δύο σχετικές διατάξεις). Με άλλα λόγια, αν το υπουργείο βρεί το μαγικό τρόπο να κάνει τον επιτόπιο έλεγχο μέχρι τις 31 Αυγούστου και στα 38 αιτούντα κολέγια, οι επιχειρηματίες θα μπορούσαν να προλάβουν ακόμα κι αυτήν την ασφυκτική προθεσμία. Χαλαρά.

Δυο είναι οι βασικές αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των κολεγίων, όχι μόνον των συνεργαζόμενων με ξένα πανεπιστήμια -όπως αρχικώς είχε διαφανεί- αλλά όσων άλλων παρέχουν -απλώς- μεταλυκειακή εκπαίδευση:

**Πρώτη αλλαγή: Περιορισμός αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ επί των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού προσωπικού, επιβαλλόμενος από την υποχρέωση εναρμόνισης με το κοινοτικό δίκαιο. Ητοι, δεν ελέγχονται τα προγράμματα, δεν ορίζονται απαιτήσεις για τα προσόντα των διδασκόντων (μόνο το 30% με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό).

**Δεύτερη αλλαγή: Αφαίρεση κτιριολογικών προϋποθέσεων και άλλων προδιαγραφών σχετικά με τις υποδομές και αντιστοίχως διατήρηση των ευνοϊκών όρων που ακόμα και τα ίδια τα κολέγια είχαν ζητήσει να αυστηροποιηθούν, έστω προς χάριν της «αναγνώρισής» τους. Ενδεικτικότερο όλων, η συνολική επιφάνεια όπου μπορεί να λειτουργήσει ένα κολέγιο. Εξακολουθούν να κρίνονται επαρκή τα 300 τ.μ. Από την άλλη, τίθενται αυστηρότεροι όροι λειτουργίας για τα περίπου 5.000 Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών που ακόμα δεν έχουν καταθέσει καν αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης, ενώ μέχρι τις 21 Αυγούστου πρέπει και να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες χορήγησης της άδειας λειτουργίας και να έχουν ελεγχθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία παράλληλα θα ελέγχει (επιτόπου) και τα κολέγια. Μοιάζει με ανέκδοτο. Ειδικότερα, η διαδικασία του «κόψε-ράψε» στο πατρόν των κολεγίων -όπως προκύπτει από τη σύγκριση των δύο υπουργικών αποφάσεων- μέχρι στιγμής έχει περάσει από τα ακόλουθα σημεία:

**Αρθρο 10: Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο. Από τις έξι παραγράφους της προηγούμενης απόφασης, έχει μείνει μόνον μια (η τρίτη που μεταφέρθηκε αυτούσια). Στις πέντε παραγράφους που αφαιρέθηκαν, ορίζονταν λεπτομερώς προϋποθέσεις όπως, συνολική επιφάνεια, επάρκεια βιβλίων, ενημέρωσή της σε τακτά χρονικά διαστήματα, λειτουργία και σε ηλεκτρονική μορφή, ικανός υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ύπαρξη σχετικού κανονισμού λειτουργίας και τέλος ρητή πρόβλεψη για την κατοχή όλου του περιεχομένου της βιβλιοθήκης από το ίδιο το κολέγιο («αποκλειστική κυριότητα ή χρήση»). Στη μοναδική εναπομείνουσα παράγραφο γίνεται επισήμανση για την τήρηση του Κτιριοδομικού Κανονισμού και το περιθώριο απόκλισης.

**Αρθρο 11 – Αίθουσα Πολυμέσων Υπήρχε στην προηγούμενη απόφαση, δεν υπάρχει στη νέα. Ολο το άρθρο ήταν αφιερωμένο στην ύπαρξη και λειτουργία μιας «πλήρως εξοπλισμένης αίθουσας πολυμέσων» με ρητές αναφορές στον απαραίτητο εξοπλισμό, ο οποίος έπρεπε και να ανήκει στο κολέγιο. Πλέον δεν υφίσταται η συγκεκριμένη υποχρέωση.

**Πρώην άρθρο 12, νυν άρθρο 11 – Χώροι υγιεινής Ανάμεσα στις διατάξεις και μια διευκολυντική για τις τουαλέτες. Αρχικά οριζόταν: «Τουλάχιστον ένα WC ανδρών ανά 40 σπουδαστές και ένα WC γυναικών ανά 20 σπουδάστριες». Τώρα και για τις γυναίκες: «Ενα WC ανά 40 σπουδάστριες».

**Πρώην άρθρο 14, νυν άρθρο 13 – Αύλειοι χώροι – Χώροι άθλησης Στην πρώτη γραφή περιλαμβάνονταν οι χώροι άθλησης και μάλιστα με σαφείς προδιαγραφές. Στη δεύτερη γραφή, οι χώροι άθλησης εκλείπουν.

** Αρθρο 15 – Βοηθητικοί χώροι. Προβλέπονταν ρητά οι εξής βοηθητικοί χώροι: α) αποθηκευτικοί χώροι β) χώρος λεβητοστασίου γ) χώρος ανελκυστήρα, εφόσον το κτίριο είναι πολυώροφο. Στην παρούσα υπουργική απόφαση δεν υπάρχει το σχετικό άρθρο ούτε το περιεχόμενό του. (Υπάρχει, μόνον, αναφορά σε άλλο σημείο για την ύπαρξη «κεντρικής θέρμανσης»).

**Πρώην άρθρο 16, νυν άρθρο 14 – Μέτρα ασφάλειας και μέσα πρώτων βοηθειών. Στην αρχική μορφή αναφέρεται: «Πρέπει να υπάρχει επαρκής πυρασφάλεια που πιστοποιείται από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία». Τώρα η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από «δύο αρμόδιους ιδιώτες μηχανικούς». (Είναι η μόνη διευκολυντική αλλαγή που έγινε κατόπιν σχετικού αιτήματος των εκπροσώπων των κολεγίων, πέρυσι, κατά τη δημοσίευση του πρώτου κειμένου). Αν στις προαναφερόμενες τροποποιήσεις προστεθούν και δύο βασικές ευνοϊκές διατάξεις που μεταφέρθηκαν αυτούσιες από το πρώτο κείμενο και επιμένουν α) στα μόλις 300 τ.μ. για τον «ελάχιστο συνολικό χώρο» β) στη δυνατότητα λειτουργίας χωρίς ιδιόκτητα εργαστήρια (μπορούν να «τίθενται συμβατικά στη διάθεση του κολεγίου»), τότε διαμορφώνεται ένα καθεστώς λειτουργίας αρκετά ελκυστικό για όσους επιχειρηματίες επιθυμούν να ανοίξουν ένα κολέγιο γρήγορα, εύκολα, χωρίς απαιτήσεις, αλλά και χωρίς φιλοδοξίες. Στο τελευταίο εστιάζουν και οι λεγόμενοι μεγάλοι «κολεγιάρχες», οι οποίοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τον κίνδυνο να τρωθεί το κύρος των κολεγίων πριν καλά-καλά αναγνωριστεί. Ακόμα και η «απαγόρευση συστέγασης κολεγίου με φροντιστήριο ή με οποιονδήποτε φορέα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή άλλη δραστηριότητα εκτός κυλικείου» έχει ερμηνευθεί από πολλούς ως πρόσχημα και από περισσότερους ως μεμονωμένη απάντηση σε σχετικές πιέσεις που έχει δεχθεί το ΥΠΕΠΘ.

Τι μένει; Η εγγυητική των 500.000 ευρώ…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s